simon-skaarupSom bygherrer skal der i projekterings- og byggeforløbet træffes mange vigtige beslutninger. CX1 kan styre processen og hjælpe med at afdække muligheder og træffe de rigtige valg. Herunder:

  • Lave tidsplaner tidsplaner og budgetter
  • Udarbejde byggeprogram
  • Udbud af bygningsarbejder
  • Have dialog med myndigheder
  • Styre entreprenører
  • Lede projekteringsmøder
  • Håndtere aftalegrundlag og kontrakter