Teknisk Projekteringsledelsesimon-skaarup

Mange byggerier indeholder kompliceret teknik som projekteres af flere forskellige parter,- ingeniører, entreprenører og leverandører. At styre projekteringen af de tekniske installationer og
sikrer at sammenhæng i projektet kan være udfordrende og komplekst.
CX1 tilbyder kompetent og målrettet ledelse af projekteringsforløbet.