husHvis der i en byggesag er opstået uenighed omkring en tekniske løsning, kan CX1 bistå med en faglig vurdering af det udførte arbejde.

Dette kan enten gøres formelt som et Syn og Skøn, eller uformelt som udvidet fagtilsyn eller 3. parts kontrol.

CX1 har specialistkompetencer indenfor følgende fagområder:

  • Bygningers energiforbrug
  • Indeklima
  • Samspil mellem bygningsinstallationer
  • Vand, varme, afløb, ventilation, køl og bygningsautomatik.